Corona-Virus

Wat betreft Corona virus zijn wij ook genoodzaakt om onze zorg op bepaalde vlakken aan te passen. Wij staan in nauw contact met de GGD/RIVM, de ziekenhuizen en de verloskundigen in onze regio. Wij doen er alles aan om zo veilig mogelijk kraamzorg te kunnen geven en onze LieVe baby’s, hun gezinnen en onze kraamverzorgenden te beschermen.

Samen met bovenstaande disciplines hebben wij afspraken gemaakt om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken waarbij de veiligheid uiteraard centraal staat.

Bevalling
Bij de bevalling mag alleen uw partner aanwezig zijn, dit geldt voor een bevalling zowel in het ziekenhuis als thuis. Mocht dit een probleem voor u zijn, kunt u dit voorleggen aan uw verloskundige of gynaecoloog. Na de bevalling mag u in het ziekenhuis geen bezoek ontvangen. Thuis mag u alleen bezoek ontvangen in de uren dat de kraamverzorgende niet aanwezig is.

Bezoek in kraamperiode
In de uren dat de kraamverzorgende aanwezig is, mag er geen bezoek komen. Wij willen het besmettingsrisico voor onze kraamverzorgenden zo klein mogelijk houden zodat we iedereen van kraamzorg kunnen blijven voorzien. Wij beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar de gezondheid van eenieder stellen wij voorop.
Wees heel voorzichtig met visite uitnodigen; ons advies is om bezoek zoveel mogelijk te beperken voor de veiligheid van uw kindje en uzelf. Komt er wel visite? Check dan van te voren of ze geen (verkoudheids)klachten hebben en zorg voor goede handhygiëne door frequent handen wassen met water en zeep.

Kraamzorg
Op dit moment kunnen wij al onze gezinnen volledige kraamzorg geven. Mocht dit veranderen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Wel vragen wij u om indien nodig flexibel te zijn bij het inplannen van de kraamzorguren, wij proberen onze kraamverzorgenden zo efficiënt mogelijk in te zetten. Mocht dit aan de orde zijn, zal de kraamverzorgende met u overleggen. 

Aan de start van de zorgperiode zal onze planner telefonisch aan u vragen of u of uw gezinsleden (verkoudheids)klachten hebben. Mocht dit het geval zijn zal de kraamverzorgende indien nodig meer afstand houden en bijvoorbeeld aan papa vragen om de andere kinderen in het gezin te verzorgen. Is mama verkouden? Dan zal de kraamverzorgende op verzorgingsmomenten beschermd werken. 

Het spreekt voor zich dat de kraamverzorgende hygiënisch werkt, vaak haar handen wast met water en zeep, geen hand meer geeft en waar mogelijk afstand houdt.

Intakes
Alle intakes worden voorlopig telefonisch uitgevoerd. Het staat u vrij om de luidspreker functie op uw telefoon te gebruiken zodat evt. uw partner ook mee kan participeren in het gesprek. 

Hielprik en gehoortest
Normaal gesproken komt rond dag 5 na de geboorte de screener langs voor de hielprik en de gehoortest. Voorlopig zal alleen de hielprik gedaan worden, de gehoortest zal op een later moment plaatsvinden.

Wij vragen om uw medewerking en begrip. Mocht u vragen hebben, kunt u 24/7 bellen met de LieV-lijn: 06-51498188.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het corona-virus kijkt u hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kunt u bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351. Maak u zich zorgen of heeft u klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.