Corona-Virus

Wat betreft Corona virus zijn wij ook genoodzaakt om onze zorg op bepaalde vlakken aan te passen. Wij staan in nauw contact met de GGD/RIVM, de ziekenhuizen en de verloskundigen in onze regio. Wij doen er alles aan om zo veilig mogelijk kraamzorg te kunnen geven en onze LieVe baby’s, hun gezinnen en onze kraamverzorgenden te beschermen.

Samen met bovenstaande disciplines hebben wij afspraken gemaakt om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken waarbij de veiligheid uiteraard centraal staat.

Bevalling
Bij de bevalling thuis of op de open verloskamer in het ziekenhuis o.l.v. van uw eigen verloskundige, mag uw partner aanwezig zijn en nog een derde persoon, mits uw partner en ook de derde persoon op de verloskamer blijven. Dit mag een geboortefotograaf zijn maar ook een vriendin/moeder etc. Overleg dit wel altijd met uw verloskundige.

Als u in het ziekenhuis gaat bevallen o.l.v. de gynaecoloog, mag alleen uw partner aanwezig zijn. Mocht dit een probleem voor u zijn, kunt u dit voorleggen aan uw gynaecoloog. Na de bevalling mag u in het ziekenhuis geen bezoek ontvangen.

Bezoek in kraamperiode
Vanaf 1 juli zijn de regels rondom kraamvisite verruimd waardoor op dit moment weer meer kraamvisite mogelijk is.

Het advies voor de kraamvisite thuis blijft dat men voorzichtig moet zijn voor wat betreft het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende aanwezig is. Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

Voorwaarden voor bezoek zijn:

  • 1,5 meter afstand houden (van de kraamverzorgende) moet mogelijk zijn
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met (verkoudheids)klachten niet op bezoek komen.

De voorkeur blijft dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is. Ook dan blijft ons advies om voorzichtig te zijn met het uitnodigen van visite, dit voor de veiligheid van uw kindje en uzelf. Zoals hierboven al benoemd, check van te voren of de visite geen (verkoudheids)klachten heeft en zorg voor goed handhygiëne door frequent handen wassen met water en zeep. Houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Bij opname in het ziekenhuis gelden voor de kraamvisite de regels van het ziekenhuis.

Kraamzorg
Op dit moment kunnen wij al onze gezinnen volledige kraamzorg geven. Aan de start van de zorgperiode zal onze planner telefonisch aan u vragen of u of uw gezinsleden (verkoudheids)klachten hebben. Mocht dit het geval zijn zal de kraamverzorgende indien nodig meer afstand houden en bijvoorbeeld aan papa vragen om de andere kinderen in het gezin te verzorgen. Is mama verkouden? Dan zal de kraamverzorgende op verzorgingsmomenten beschermd werken. 
Het spreekt voor zich dat de kraamverzorgende hygiënisch werkt, vaak haar handen wast met water en zeep, geen hand meer geeft en waar mogelijk afstand houdt.

Intakes
Vanaf 18 mei zullen wij ook weer op huisbezoek komen voor de intake als u hiervoor verzekeringstechnisch in aanmerking komt. Onze planner zal van te voren bellen of er (verkoudheids)klachten zijn in uw gezin. Is dit het geval, zal de intake telefonisch worden uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, staat het u vrij om de luidspreker functie op uw telefoon te gebruiken zodat evt. uw partner ook mee kan participeren in het gesprek. 

Hielprik en gehoortest De hielprik en de gehoortest worden weer zoals normaal bij u thuis uitgevoerd rond dag 5 na de geboorte van uw baby.

Wij vragen om uw medewerking en begrip. Mocht u vragen hebben, kunt u 24/7 bellen met de LieV-lijn: 06-51498188.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het corona-virus kijkt u hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kunt u bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351. Maak u zich zorgen of heeft u klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.