Corona-Virus

Wat betreft Corona virus zijn wij ook genoodzaakt om onze zorg op bepaalde vlakken aan te passen. Wij staan in nauw contact met de GGD/RIVM, de ziekenhuizen en de verloskundigen in onze regio. Wij doen er alles aan om zo veilig mogelijk kraamzorg te kunnen geven en onze LieVe baby’s, hun gezinnen en onze kraamverzorgenden te beschermen.

Samen met bovenstaande disciplines hebben wij afspraken gemaakt om zo goed mogelijk te kunnen samenwerken waarbij de veiligheid uiteraard centraal staat.

Bevalling
Bij de bevalling thuis of op de open verloskamer in het ziekenhuis o.l.v. van uw eigen verloskundige, mag uw partner aanwezig. Als u graag wil dat een derde persoon zoals een vriendin/moeder/geboortefotograaf ook aanwezig is tijdens de bevalling, overleg dit dan altijd met uw verloskundige. 

Als u in het ziekenhuis gaat bevallen o.l.v. de gynaecoloog, mag alleen uw partner aanwezig zijn. Mocht dit een probleem voor u zijn, kunt u dit voorleggen aan uw gynaecoloog. Of u na de bevalling in het ziekenhuis bezoek mag ontvangen, ligt aan de regels van het ziekenhuis. Vraag dit gerust na bij uw ziekenhuis. 

Bezoek in kraamperiode
Helaas mag u geen kraamvisite thuis laten komen als de kraamverzorgende aanwezig is. Wij begrijpen dat wij veel van u vragen maar wij willen de veiligheid zoveel mogelijk waarborgen van eenieder. Als de kraamverzorgende weg is laat in de middag of in de avonduren, mag u wel visite ontvangen. Het advies is om voorzichtig te zijn met het uitnodigen van visite, dit voor de veiligheid van uw kindje en uzelf. Check van te voren of de visite geen (verkoudheids)klachten heeft en zorg voor goed handhygiëne door frequent handen wassen met water en zeep. Houdt 1,5 meter afstand.

Bij opname in het ziekenhuis gelden voor de kraamvisite de regels van het ziekenhuis.

Kraamzorg
Op dit moment kunnen wij al onze gezinnen volledige kraamzorg geven. Aan de start van de zorgperiode zal onze planner telefonisch aan u vragen of u of uw gezinsleden (verkoudheids)klachten hebben. Mocht dit het geval zijn zal de kraamverzorgende indien nodig meer afstand houden en bijvoorbeeld aan papa vragen om de andere kinderen in het gezin te verzorgen. Is mama verkouden? Dan zal de kraamverzorgende op verzorgingsmomenten beschermd werken. 
Het spreekt voor zich dat de kraamverzorgende hygiënisch werkt, vaak haar handen wast met water en zeep, geen hand meer geeft en waar mogelijk afstand houdt.

Intakes
Momenteel worden alle intakes telefonisch of via videobellen gedaan. Tot naderbericht mogen er geen huisbezoeken plaats vinden.

Hielprik en gehoortest 

De hielprik en de gehoortest worden zoals normaal bij u thuis uitgevoerd rond dag 5 na de geboorte van uw baby.

Wij vragen om uw medewerking en begrip. Mocht u vragen hebben, kunt u 24/7 bellen met de LieV-lijn: 085-4866220.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Voor het actuele nieuws over het corona-virus kijkt u hier: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.  Ook kunt u bellen met het speciale telefoonnummer 0800 – 1351. Maak u zich zorgen of heeft u klachten? Neem dan contact op met uw huisarts.